Η Εταιρεία

Η Knowtech ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και εφαρμογών τεχνολογίας στους τομείς της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, τόσο για οικιακούς χρήστες όσο και για χρήστες S.O.H.O. και S.M.E., μέσω δικτύου συνεργατών σε όλη της Ελλάδα.

Αξιοποιώντας τα 10 και πλέον έτη, τεχνογνωσίας των στελεχών της στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, έχει ως όραμα να προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, κατανοώντας σε βάθος τις ανάγκες των πελατών της και ανταποκρινόμενη στις προσδοκίες τους αξιόπιστα, ευέλικτα  και ποιοτικά, να κερδίσει τον σεβασμό και την εκτίμηση τους.

Οι παράμετροι που μας διαφοροποιούν είναι οι εξειδικευμένες λύσεις για κάθε τομέα της αγοράς τηλεπικοινωνιών, η άριστη σχέση ποιότητας – κόστους, η αξιοπιστία προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και η ποιότητα στην εξυπηρέτηση.

Από το 2008 έως σήμερα η Knowtech έχοντας επενδύσει σε νέες τεχνολογίες & ανθρώπινο δυναμικό, διαθέτει πλέον μια πλούσια γκάμα προϊόντων που δίνει τη δυνατότητα παροχής σύνθετων και αξιόπιστων λύσεων και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε καταναλωτικό επίπεδο.

Στόχο έχουμε να διασφαλίσουμε την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017